MENU
NIP
Nazwa Firmy: Nycz Intertrade Sp. z o.o.
WWW: https://ekonycz.pl/
Adres Płk. Dąbka 8C
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 30-732
Telefon +48 12 290 03 30

Oceń firmę (0 z 0 głosów)Opis:

W każdym kraju obowiązują nieco odmienne zasady związane z przewożeniem, gospodarowaniem oraz utylizacją odpadów uznawanych za szkodliwe dla środowiska naturalnego, ludzi czy zwierząt. W Polsce tego typu działalność mogą wykonywać wyłącznie przedsiębiorstwa, które spełnią odgórnie określone wymogi i uzyskają stosowne zezwolenia. W przeciwnym razie właścicielom grożą poważne konsekwencje prawne.

Odpady niebezpieczne — czyli jakie?

Na początek należy określić, jakie substancje są uznawane za szkodliwe dla organizmów żywych i środowiska naturalnego. Są to przede wszystkim odpady, które cechuje łatwopalność, toksyczność oraz korozyjność. Zgodnie z obowiązującym prawem tego typu substancje nie mogą być magazynowe dłużej niż rok (a więc w ciągu maksymalnie 12 miesięcy muszą zostać poddane utylizacji). Na stronie ekonycz.pl można zapoznać się z usługami krajowej firmy specjalizującej się w odbiorze, transporcie oraz utylizacji odpadów przemysłowych (i nie tylko). Co ważne, krakowska marka jako jedna z nielicznych w Polsce przeprowadza recykling niebezpiecznych substancji. Doświadczeni i odpowiednio przeszkoleni pracownicy są w stanie dokonać odzysk lub całkowitą utylizację m.in.:

  • ścieków oraz zanieczyszczeń kwaśnych, alkalicznych i chromowych (Ctrl+6 i Ctrl+3), a także odpadów zaolejonych,
  • zawiesin wodnych farb i lakierów,
  • wodnych cieczy myjących,
  • przeterminowanych odczynników i preparatów chemicznych.

Koszt tego typu usług jest ustalany indywidualnie i zależy od ilości oraz rodzaju odbieranych substancji.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych odbywa się z wykorzystaniem jednej z kilku obowiązujących metod. Dobór techniki jest oczywiście poprzedzony sklasyfikowaniem danego odpadu według Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wśród najczęściej stosowanych sposobów pozbycia się szkodliwych substancji (poza recyklingiem) można wymienić m.in. metodę termiczną, autoklawowanie, przetwarzanie mikrofalowe, a także neutralizację wraz z późniejszym spalaniem (głównie odpady przemysłowe i chemiczne).

Data dodania: 24-01-2023
Autor: Paweł Stępień
Źródło:
https://ekonycz.pl/utylizacja-odpadow/

Brak komentarzy! Bądź pierwszy!

Firmy w pobliżu